Bestemming

Bestemming


under construction

Beleid

Beleid


De monitor ‘beleid’ heeft in zijn huidige vorm betrekking op de beleidsnota Gastvrij Fryslan 2028 en het Uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslan 2028. Middels deze stukken zijn doelen en ambities vastgesteld door de Provincie Fryslân en ook uitgewerkt in een aantal indicatoren. Deze monitor helpt om voortgang op deze indicatoren in beeld te brengen. In een latere fase kunnen andere indicatoren worden toegevoegd die ook relevant zijn voor het monitoren van beleid.Aantal banen in de Gastvrijheidseconomie

Het aantal banen in de gastvrijheidssector heeft na lichte groei in de periode 2017-2019 te kampen gehad met de impact van de coronapandemie in 2020-2021. Het totaal in 2021 komt uit op 20.370 banen.

Aantal banen in de gastvrijheidseconomie per gemeente

Aantal vestigingen in de gastvrijheidseconomie per gemeente

De onderstaande kaart is een interactieve kaart. Door te klikken op een gemeente, zijn gegevens in te zien over het aantal vestigingen in de periode 2019-2021.

Beleid – uitgaves

De gemiddelde bestedingen zijn in de afgelopen jaren toegenomen (274 euro in 2020 ten opzichte van 215 in 2017). De bestedingen op de Waddeneilanden liggen ruim hoger dan het gemiddelde. Bestedingen in de gemeente Opsterland en Dantumadeel liggen het laagst.Bewoners

Bewoners


De monitor ‘bezoekers’ geeft inzicht in wie Friesland bezoekt. Waar komen bezoekers vandaan en in welke aantallen? Hoe ontwikkelt het bezoek aan Friesland zich in de tijd? De monitor geeft inzicht in deze en nog veel meer aspecten van de bezoekers aan Friesland.


Wat vinden de inwoners van Friesland van toerisme als het gaat om leefbaarheid


Impact op leefbaarheid en leefomgeving

De impact van toerisme op de leefbaarheid, rust en ruimte en natuurgebieden is in de ogen van de meeste inwoners van Friesland beperkt of zeer beperkt. Een deel van de inwoners is toch kritisch op het toerisme en ziet negatieve gevolgen met name als het gaat om rust en ruimte (19% ‘mee eens’ en 7% ‘helemaal mee eens’) en impacts op natuur (42% ‘mee eens’ en 4% ‘helemaal mee eens’).

Algemene mening inwoners over toerisme

Het aantal toeristen is volgens inwoners op een goed niveau (58% ‘niet te weinig of te veel). Slechts 4% geeft aan ‘te veel en 1% ‘veel te veel’. Ook geeft een aantal inwoners aan dat er te weinig toeristen zijn (2 %) of zelfs veel te weinig (2 %). Een groot deel van de inwoners ziet dat toerisme in Friesland bewoners trots maakt. Over het algemeen zien inwoner dat de voordelen op wegen tegen de nadelen. Een deel van de inwoners vindt het goed in balans terwijl een klein aantal meer nadelen ziet dan voordelen.

Friesland als vakantiebestemming voor de eigen provincie


Vakantiegedrag van inwoners

De meeste inwoners kiezen voor hun vakantie een bestemming buiten Friesland. 10 % gaat op vakantie buiten Europa, 65 % blijft binnen Europa en 56% blijft in Nederland. 26% van de inwoners blijft in Friesland. Zij blijven in Friesland vooral vanwege de aantrekkelijkheid (77%), vertrouwdheid (24%), maar ook de beperkte reistijd (52 %).

Spontane associaties met vakantiebestemming Friesland

Deze woordenwolk geeft aan waar mensen aan denken bij Friesland als vakantiebestemming. Hoe groter het woord in de figuur, hoe vaker deze is genoemd. Water is het meest genoemd. De Waddeneilanden springen er uit net als plekken zoals Appelscha en Bakkeveen in het meer bosrijke Zuidoosten van de provincie.

Wat inwoners andere aanraden in Friesland

Deze woordenwolk geeft aan wat inwoners uit Friesland aanraden aan mensen van buiten de provincie. Hoe groter het woord in de figuur, hoe vaker deze is genoemd. Vaak genoemd zijn woorden die passen bij de waterrijke provincie, bij de karaktervolle steden en dorpen, de Waddeneilanden maar ook bepaalde specifieke plekken en streken worden genoemd.Bedrijven

Bedrijven


De monitor ‘bedrijven’ geeft inzicht in aard en omvang van de gastvrijheidseconomie. Hoeveel vestigingen is de sector rijk? Hoeveel banen zijn er in de sector zijn? Welke type bedrijven zijn er naar subsector en hoe is de ontwikkeling in de tijd? De monitor geeft inzicht in deze en nog veel meer aspecten van de bedrijven in de gastvrijheidseconomie.Banen in de gastvrijheidseconomie per gemeente

De onderstaande kaart is een interactieve kaart. Door te klikken op een gemeente, zijn gegevens in te zien over het aantal banen in de periode 2019-2022.

Aantal vestigingen in de gastvrijheidseconomie per gemeente

De onderstaande kaart is een interactieve kaart. Door te klikken op een gemeente, zijn gegevens in te zien over het aantal vestigingen in de periode 2019-2021.
Percentage banen per sector

De onderstaande grafiek geeft de percentages weer in drie verschillende subsectoren binnen de gastvrijheidssector. De verhouding tussen de banen per sector is over de afgelopen jaren aardig stabiel gebleven. Het aantal banen in de logiesverstrekking wint zeer langzaamaan terrein ten opzichte van de banen in de horeca. In de subsector cultuur, recreatie en entertainment ligt het percentage al een aantal jaar rond de 10%-10,5% van het totaal.
Aantal banen vrijetijdseconomie ten opzichte van totaal aantal banen Friesland

De banen in de gastvrijheidseconomie laten over de afgelopen jaren een stabiel beeld zien. De dip in 2020 en 2021 is te verklaren door de coronapandemie. De cijfers over 2022 laten zien dat de sector zich heeft hersteld en het hoogste aantal heeft bereikt tot nu toe. Het totaal aantal banen in Friesland groeit harder dan de banen in de gastvrijheidseconomie, waardoor het percentage banen in de vrije gastvrijheidseconomie tijdseconomie op het totaal in verhouding iets terugloopt.Percentages per deelsector binnen gemeente

Dit is een interactieve tabel. Per gemeente zijn de banen (in percentages) naar de diverse deelsectoren van de vrijetijdseconomie in beeld te brengen. Dit kan over de periode 2000-2022.Percentage per specifieke deelsector per gemeente

Dit is een interactieve tabel. Per deelsector zijn de banen (in percentages) in de gastvrijheidseconomie te vergelijken tussen de Friese gemeenten. Dit kan over de periode 2000-2022.Totaal ondernemingen per gemeente per jaar

Dit is een interactieve tabel. De tabel laat per gemeente zien hoeveel ondernemingen er zijn en wat de ontwikkeling is over de afgelopen drie jaren. De interactieve tabel maakt het mogelijk om de aantallen in beeld te brengen over de periode 2000-2022.Percentages sector binnen provincie

Deze tabel geeft voor de gehele provincie tezamen, een overzicht van het aantal banen per deelsector van de gastvrijheidseconomie. De gegevens zijn per jaar in beeld te brengen. Grote deelsectoren zijn (in willekeurige volgorde): 1.) de restaurants, 2.) fastfoodrestaurants, cafetaria’s en ijssalons, 3.) café’s 3.) podiumkunsten, 4.) hotels, 5.) kampeerterreinen, 6.) sport/recreatieonderwijs.Groei banen per sector

In deze grafiek wordt de groei van het aantal banen in de vrijetijdseconomie per jaar weergegeven.Rapportcijfer per gemeente


Bezoekers

Bezoekers


De monitor ‘bezoekers’ geeft inzicht in wie Friesland bezoekt. Waar komen bezoekers vandaan en in welke aantallen? Hoe ontwikkelt het bezoek aan Friesland zich in de tijd? De monitor geeft inzicht in deze en nog veel meer aspecten van de bezoekers aan Friesland.Herkomst gasten / Aantal bezoekers per jaar uit België, Duitsland, Nederland vanaf 2012

Het merendeel van de inkomende gasten komt nog altijd uit Duitsland gevolgd door Belgie. Het aantal overnachtingen door Duitsers en Belgen nam in 2020 en 2021 sterk af als gevolg van de corona pandemie. Het aantal gasten uit Nederland heeft in 2020 een dip gehad maar was in 2021 (al)weer boven het niveau van 2019. Veel Nederlanders kozen voor een vakantie in eigen land door reisbeperking en onzekerheden ten aanzien van buitenlandse vakanties.

Aantal overnachtingen

Het aantal overnachtingen laat een relatief stabiel patroon zien. Uitzondering is 2020: minder overnachtingen in het voorjaar als gevolg van de coronapandemie en de beperkende maatregelen maar juist méér overnachtingen in het hoogseizoen (zomer 2020). De eerste maanden van 2022 ziet er vergelijkbaar uit als die van 2019, maar laat wel een toename zien in aantal bezoekers in de periode april-mei ten opzicht van de zelfde periode in 2021. De zomermaanden blijven iets achter.

Aantal overnachtingen per maand

Het aantal overnachtingen laat een relatief stabiel beeld zien. Uitzondering is 2020: minder overnachtingen in het voorjaar als gevolg van de coronapandemie en de beperkende maatregelen maar juist méér overnachtingen in het hoogseizoen (zomer 2020). De eerste maanden van 2022 ziet er vergelijkbaar uit als die van 2020, maar laat wel een toename zien in aantal bezoekers in de periode april-mei ten opzicht van de zelfde periode in 2021 en 2019.

Overnachtingen naar accommodatietype

Campings in Friesland zagen een stijging in aantal overnachtingen, met name in de coronajaren 2020 en 2021, tot een recordhoogte van 1.7-1.8 miljoen overnachtingen. Het aantal overnachtingen op huisjesterrenen zit in de lift, met uitzondering van een minder jaar in 2020. Voor hotels/pensions is het beeld afwisselend: 2019 liep achter op 2018. In 2020 is de impact van de coronapandemie goed te zien. Groepsaccommodaties zien flink minder overnachtingen in 2020 en 2021 en hebben het niveau van 2019 en eerder nog niet weten te bereiken.
Bestedingen per vakantie naar Fryslân


Gemiddelde besteding per persoon per vakantie

De gemiddelde bestedingen zijn in de afgelopen jaren toegenomen (274 euro in 2020 ten opzichte van 215 in 2017). De bestedingen op de Waddeneilanden liggen ruim hoger dan het gemiddelde. Bestedingen in de gemeente Opsterland en Dantumadeel liggen het laagst.

Andere uitgaves

Verblijfskosten per type accommodatie

De gemiddelde verblijfskosten per type accommodatie lopen erg uiteen. Lage kosten zijn er voor campers, vakantiehuizen in eigendom die gelezen zijn op een park, caravans op een vaste standplaats en trekkershutten. Hoge kosten zijn er voor zeewaardige boten en de eigen zeilboot of motorjacht.

Type vakantie per groep
CBS Vakantieonderzoek

De waardering krijgt een 8.3 als rapportcijfer. De verblijfsduur ligt op 5.5 nachten. Waardering en verblijfsduur liggen beide hoger dan het landelijke en Noord-Nederlandse gemiddelde. Het merendeel komt voor ontspanning (42%).Totale uitgaven door toeristen uit eigen land komen in 2022 uit op ruim 500 miljoen.

Onderzoek ‘Inkomend dagbezoek’ (OID)

Het dashboard toont gegevens uit het Onderzoek inkomend dagbezoek (OID), over bezoekers uit Duitsland en België die Friesland aandoen voor een dagbezoek. De tabbladen ‘herkomst, bestedingen en reismotief’ en ‘zoekgedrag en informatiebronnen’ zijn interactief: het is mogelijk om zelf vragen te selecteren en de antwoorden van de bezoekers in te zien
Onderzoek ‘Inkomend toerisme’ (OIT)

Het dashboard toont gegevens uit het Onderzoek inkomend toerisme (OIT), over bezoekers uit het buitenland die Friesland tijdens hun reis bezoeken. Binnen de tabbladen zijn interactief: het is mogelijk om zelf vragen te selecteren en de antwoorden van de bezoekers in te zien. Volgens het OIT komen de totale bestedingen uit op €611 miljoen euro en de gemiddelde uitgaven per persoon per verblijf op €695,