Welkom bij de Monitor Gastvrij Fryslân.

De monitor gastvrij Fryslân brengt verschillende aspecten van gastvrijheid en toerisme in Fryslân in beeld. Deze monitor is een basismonitor, gebaseerd op bestaande betrouwbare databronnen zoals bijvoorbeeld CBS data. Hiermee ontstaat een goed algemeen beeld over de gastvrijheidseconomie in Fryslân. Dit brengt echter ook  beperkingen mee op het gebied van nauwkeurigheid van de data en het gebiedsniveau.

Vanaf 2023 wordt de monitor doorontwikkeld. Hiertoe worden nieuwe dataset aangekocht en continu-onderzoeken uitgevoerd. De nieuwe kennis die hieruit voortkomt wordt nauwkeuriger en gedetailleerder opgenomen in de monitor.

In de dashboards worden per onderwerp figuren toegelicht. Nieuwsgierig geworden? Neem gerust een kijkje in de dashboards.

In 2021 zijn er 6.1 miljoen overnachtingen geweest in de provincie Friesland. Na de dip in coronajaar 2020 is een voorzichtig herstel zichtbaar in 2021 in de richting van de aantallen van 2018 en 2019 (beiden iets boven de 6 miljoen). In 2021 kwamen er 1.7 miljoen gasten naar Friesland. Ook hier is de impact van coronajaar 2020 goed terug te zien, net als een herstel. Het aantal banen in de sector verblijfsaccommodaties ligt in de afgelopen jaren iets boven de 20.000. De impact van corona is ook hier zichtbaar. De aantallen voor 2020 en 2021 liggen iets lager dan de jaren er voor. 

Er zijn vijf dashboards met kennis over bedrijven, bezoekers, bewoners, bestemmingen en beleid. Ga voor meer informatie naar een van onderstaande onderwerpen.