Bedrijven

De monitor ‘bedrijven’ geeft inzicht in aard en omvang van de gastvrijheidseconomie. Hoeveel vestigingen is de sector rijk? Hoeveel banen zijn er in de sector zijn? Welke type bedrijven zijn er naar subsector en hoe is de ontwikkeling in de tijd? De monitor geeft inzicht in deze en nog veel meer aspecten van de bedrijven in de gastvrijheidseconomie.

Banen in de gastvrijheidseconomie per gemeente

De onderstaande kaart is een interactieve kaart. Door te klikken op een gemeente, zijn gegevens in te zien over het aantal banen in de periode 2019-2022.

Aantal vestigingen in de gastvrijheidseconomie per gemeente

De onderstaande kaart is een interactieve kaart. Door te klikken op een gemeente, zijn gegevens in te zien over het aantal vestigingen in de periode 2019-2021.

Percentage banen per sector

De onderstaande grafiek geeft de percentages weer in drie verschillende subsectoren binnen de gastvrijheidssector. De verhouding tussen de banen per sector is over de afgelopen jaren aardig stabiel gebleven. Het aantal banen in de logiesverstrekking wint zeer langzaamaan terrein ten opzichte van de banen in de horeca. In de subsector cultuur, recreatie en entertainment ligt het percentage al een aantal jaar rond de 10%-10,5% van het totaal.

Aantal banen vrijetijdseconomie ten opzichte van totaal aantal banen Friesland

De banen in de gastvrijheidseconomie laten over de afgelopen jaren een stabiel beeld zien. De dip in 2020 en 2021 is te verklaren door de coronapandemie. De cijfers over 2022 laten zien dat de sector zich heeft hersteld en het hoogste aantal heeft bereikt tot nu toe. Het totaal aantal banen in Friesland groeit harder dan de banen in de gastvrijheidseconomie, waardoor het percentage banen in de vrije gastvrijheidseconomie tijdseconomie op het totaal in verhouding iets terugloopt.

Percentages per deelsector binnen gemeente

Dit is een interactieve tabel. Per gemeente zijn de banen (in percentages) naar de diverse deelsectoren van de vrijetijdseconomie in beeld te brengen. Dit kan over de periode 2000-2022.

Percentage per specifieke deelsector per gemeente

Dit is een interactieve tabel. Per deelsector zijn de banen (in percentages) in de gastvrijheidseconomie te vergelijken tussen de Friese gemeenten. Dit kan over de periode 2000-2022.

Totaal ondernemingen per gemeente per jaar

Dit is een interactieve tabel. De tabel laat per gemeente zien hoeveel ondernemingen er zijn en wat de ontwikkeling is over de afgelopen drie jaren. De interactieve tabel maakt het mogelijk om de aantallen in beeld te brengen over de periode 2000-2022.

Percentages sector binnen provincie

Deze tabel geeft voor de gehele provincie tezamen, een overzicht van het aantal banen per deelsector van de gastvrijheidseconomie. De gegevens zijn per jaar in beeld te brengen. Grote deelsectoren zijn (in willekeurige volgorde): 1.) de restaurants, 2.) fastfoodrestaurants, cafetaria’s en ijssalons, 3.) café’s 3.) podiumkunsten, 4.) hotels, 5.) kampeerterreinen, 6.) sport/recreatieonderwijs.

Groei banen per sector

In deze grafiek wordt de groei van het aantal banen in de vrijetijdseconomie per jaar weergegeven.

Rapportcijfer per gemeente

© Copyright - Gastvrij Fryslân 2024