Over ons

De monitor Gastvrij Fryslân is het kennisportaal van het programma Gastvrij Fryslân 2028 van de provincie Fryslân. In de monitor wordt kennis op het gebied van de gastvrijheidseconomie in Fryslân bijeengebracht en ontsloten voor overheden, ondernemers, onderwijs, inwoners en overige belanghebbenden als terreinbeheerders.

De monitor is tot stand gekomen in een unieke samenwerking van Planbureau Fryslân, Merk Fryslân en het European Tourism Futures Institute (ETFI), onderdeel van NHL Stenden. Deze partijen hebben in april 2022 een kernteam gevormd met als doel bestaande data op het gebied van de gastvrijheidseconomie samen te brengen en, naar de toekomst toe, uit te breiden met nieuwe relevante kennis. Dit in samenspraak met relevante stakeholders in het veld. Vanaf 2023 is DataFryslân ook onderdeel geworden van het kernteam. 

Het kernteam bestaat uit:

Voor vragen over de monitor kunt u contact opnemen met Erik de Swart, edeswart@planbureaufryslan.nl , 06 50 98 95 02.