Beleid

De monitor ‘beleid’ heeft in zijn huidige vorm betrekking op de beleidsnota Gastvrij Fryslan 2028 en het Uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslan 2028. Middels deze stukken zijn doelen en ambities vastgesteld door de Provincie Fryslân en ook uitgewerkt in een aantal indicatoren. Deze monitor helpt om voortgang op deze indicatoren in beeld te brengen. In een latere fase kunnen andere indicatoren worden toegevoegd die ook relevant zijn voor het monitoren van beleid.

Aantal banen in de Gastvrijheidseconomie

Het aantal banen in de gastvrijheidssector heeft na lichte groei in de periode 2017-2019 te kampen gehad met de impact van de coronapandemie in 2020-2021. Het totaal in 2021 komt uit op 20.370 banen.

Aantal banen in de gastvrijheidseconomie per gemeente

Aantal vestigingen in de gastvrijheidseconomie per gemeente

De onderstaande kaart is een interactieve kaart. Door te klikken op een gemeente, zijn gegevens in te zien over het aantal vestigingen in de periode 2019-2021.

Beleid – uitgaves

De gemiddelde bestedingen zijn in de afgelopen jaren toegenomen (274 euro in 2020 ten opzichte van 215 in 2017). De bestedingen op de Waddeneilanden liggen ruim hoger dan het gemiddelde. Bestedingen in de gemeente Opsterland en Dantumadeel liggen het laagst.

© Copyright - Gastvrij Fryslân 2024